COM PROTEGIR LA SERRA D’ESPADÀ per Josep Herrero Cabanyes.

Panoràmica de del pic d’Espadà

Després del darrer incendi a les comarques de l’Alt Millars i Gúdar-Javalambre on hem perdut quasi 5000 hectàrees de bosc, cultius agrícoles, gran quantitat d’animals i alguna zona urbana, la nostra preocupació per la Serra Espadà i per altres zones boscoses és màxima. Aquesta preocupació ens motiva a fer una reflexió sobre quines causes tenen els incendis i sobre tot la forma d’evitar-los o com a mínim aconseguir que els seus impactes no siguin tan devastadors.

Segons les estadístiques: el 4 % són causes desconegudes; el 31 % intencionats; el 39 % negligències; el 25 % llamps; i l’1 % reproducció d’altres focs.

O sigui, com a mínim el 70 % és d’origen humà i les causes naturals també són considerables.

Evidentment amb aquestes dades estadístiques, els incendis als nostres boscos són inevitables.

Hi havia altres èpoques anteriors que el seu impacte no era tan gran. Això va succeir fins els anys 60 del segle passat, principalment per tres activitats laborals que repercutien favorablement en el manteniment del bosc en condicions òptimes.

L’agricultura, principalment de secà; la ramaderia extensiva; i la recollida de la biomassa.

Però anem per parts:

AVANTATGES DE L’AGRICULTURA DE MUNTANYA

L’agricultura de muntanya pot tenir diversos avantatges per evitar els incendis forestals, incloent:

Reducció de la biomassa: Les terres agrícoles en zones de muntanya solen ser gestionades de manera intensiva i això pot incloure, el control de les herbes, la poda i la retirada de la biomassa dels cultius. D’aquesta manera s’ajuda a reduir la quantitat de matèria inflamable disponible per als incendis forestals, ja que hi ha menys vegetació seca acumulada.

Creació de barreres: Els cultius també poden actuar com a barrera natural contra els incendis forestals. Les zones de muntanya on es practica l’agricultura solen estar fragmentades per talussos, murs de pedra o horts en terrasses, la qual cosa pot ajudar a contenir els incendis.

Protecció dels bombers forestals: Evidentment quasi totes les persones que han fet treballs d’extinció s’han refugiat en algunes d’aquestes finques de muntanya cultivades i en alguns cassos, més freqüents de que pareix, han evitat greus accidents.

Millora de les infraestructures: L’agricultura de muntanya també pot ajudar a millorar les infraestructures i camins, el que pot facilitar l’accés als llocs on es produeixen els incendis i augmentar la capacitat de resposta dels bombers.

Es podria intentar plantar cultius rentables com la garrofa: Però malauradament, i en termes generals els cultius de secà no són rentables pel minifundi existent, la impossibilitat en molts cassos d’usar maquinària i per la manca de rendibilitat de quasi tot el sector agrícola. Per aquests motius resulta molt improbable, si no hi ha ajudes, que es posen en producció finques que en altre temps eren rentables.

COM POT SERVIR LA RAMADERIA EN EL MEDI RURAL PER REGULAR LA BIOMASSA

La ramaderia pot ser una eina efectiva per ajudar a regular la biomassa en el bosc i prevenir els incendis forestals. Algunes de les maneres en què la ramaderia pot ajudar són:

Pastura controlada: El pasturatge controlat de bestiar en zones forestals pot ajudar a reduir la quantitat de biomassa acumulada, ja que consumeix la vegetació de manera considerable, pensem que una cabra o ovella adultes poden consumir fins 5 kg. dia de matèria vegetal, mil caps de bestiar eliminarien 5 tones diàriament. Això pot disminuir el risc d’incendis forestals, ja que hi haurà menys material combustible disponible.

Manteniment de passos de foc: En zones de difícil accés per als bombers, els camins i passos de foc són vitals per als esforços de prevenció i extinció d’incendis. La ramaderia pot ajudar a mantenir aquests camins desbrossats i accessibles, el que facilita l’accés per als bombers.

Creació de zones tallafoc: La ramaderia també pot ajudar a crear zones tallafoc, que són àrees sense vegetació o amb vegetació molt reduïda, que serveixen com a barrera natural contra els incendis forestals. Aquestes zones poden ser creades per mitjà del pasturatge controlat de bestiar. Recordant que aquest tallafocs deurien estar al costat de pistes i carreteres, serien eficients i evitarien el gran perill d’un tallafoc sense defensa per als professionals de l’extinció.

Millora de la biodiversitat: El pasturatge de bestiar en zones forestals també pot ajudar a millorar la biodiversitat de la zona, ja que els animals poden mantenir el paisatge obert i diversificar l’hàbitat. Això pot afavorir la proliferació d’espècies vegetals i animals diverses, el que pot ajudar a estabilitzar el medi ambient i prevenir els incendis forestals.

L’inconvenient és la manca de rendibilitat: Per aquest motiu és quasi impossible reprendre aquesta activitat si no hi ha ajudes de l’administració, es creen cooperatives de ramaders i marques de denominació d’origen o denominació de procedència, fent naturalment un producte de qualitat. Finalment caldria saber si el consumidor estaria disposat a pagar més per la qualitat i pel manteniment d’un espai natural.

RECOLLIDA DE LA BIOMASA ALS BOSCOS

La recollida de biomassa als boscos tal com es feia fins els anys 60 del segle passat per a l’allar i la cuina de cada casa, per als forns de pa, per al carboneig i sobre tot per als fors de ceràmica d’onda, aconseguien mantenir el bosc amb condicions de baixa inflamabilitat. Actualment si s’aconseguirà posar en valor eixos usos, podria haver beneficis, entre els quals destaquen:

Producció d’energia: La biomassa forestal és una font de combustible renovable que pot ser utilitzada per a la producció d’energia. Pot ser convertida en calor, electricitat o biocombustibles líquids, proporcionant una alternativa més sostenible als combustibles fòssils.

Millora de la salut del bosc: La retirada degudament controlada de la biomassa del bosc pot ajudar a prevenir els incendis forestals, ja que hi hauria menys material combustible disponible. A més, aquesta recollida pot ajudar a reduir la densitat dels arbres, el que afavoriria el creixement d’arbres més sans i vigorosos.

Creació de llocs de treball: La recollida de biomassa als boscos pot crear llocs de treball per a les comunitats locals, especialment en zones rurals on les oportunitats de treball poden ser limitades.

En resum, la recollida de biomassa als boscos pot ser una pràctica beneficiosa i sostenible, amb diversos usos i avantatges, incloent-hi la producció d’energia renovable, la millora de la salut del bosc, la millora de la qualitat del sòl i la creació de llocs de treball per a les comunitats locals principalment en zones deprimides i amb perill de despoblament.

Evidentment que hi pot haver molts beneficis i més en aquesta època d’escassesa i encariment de l’energia fòssil, que en prou ocasions és usada com arma política i militar per part d’algunes potències.

Per tots aquestos motius seria convenient que l’administració fera una aposta decidida per invertir en la producció de la biomassa sobrant dels boscos, destinant-la als usos que actualment es poden fer servir amb eficiència i rendibilitat, i apostar per la investigació per a poder aprofitar en el futur tot el seu potencial.

2021. Any Internacional de les coves i el karst. ESLIDA.

L’any 2021 ha estat declarat Any Internacional de les Cuevas i el Karst sota el lema EXPLORAR-ENTENDRE-PROTEGIR

Les coves i el karst alberguen ecosistemes únics i molt vulnerables, que contenen fauna molt especial, restes arqueològiques, aigua o sediments que permeten estudiar climes passats, entre molts altres aspectes.

Gour de la cova de l’Oret, Eslida.

El passat 23 d’octubre el Parc Natural de la Serra d’Espadà va organitzar una activitat amb la qual es pretenia conscienciar sobre la importància de les cavitats i la seua conservació. La contaminació de les cavitats pot tenir impacte directe amb les aigües subterrànies. També és important protegir i posar en valor les formacions geològiques que trobem a les cavitats.

L’activitat va començar amb una xerrada on es van explicar la formació dels «cons de calcita flotant» de la Cova de l’ Oret, situada a Eslida, i unes pautes bàsiques per a conservar les cavitats.

Centro de Interpretación del Parque Natural, Eslida.

En acabar, vam ser a peu a les coves de la Penya, per a treure les deixalles que hi ha dins d’aquestes cavitats. Són unes coves de petites dimensions però vàrem trobar bastants desaprofitaments.

Entrada de les coves de la Penya, Eslida.

Una vegada netes iniciàrem el camí cap a la cova de l’ Oret. Aquesta cavitat, en èpoques prehistòriques va tenir múltiple utilització, perquè va ser cavitat sepulcral durant el Neolític i també va ser un bon refugi i amagatall durant el Bronze. Entràrem pel pas més accessible que condueix a la sala principal per la seva zona central. Els espeleotemes són l’aspecte més destacat de la sala, encara que en general es troben molt deteriorats, a causa de l’atractiu que suposava dècades enrere trencar les estalagmites i estalactites, i emprar-les com a elements decoratius. Aquesta cova presenta gran interès destacant els “cons de calcita flotant”, que sovint es confonen amb estalagmites. Es tracta de formacions escassament documentades a Espanya, i les poques que hi ha, apareixen en coves hipogèniques. El cas de l’Oret és singular perquè no ha estat formada per espeleolgénesis hipogènica i és un clar exemple que també podem trobar-los en coves no hipogèniques (epigèniques), encara que amb menor freqüència.

Cons de calcita de la cova de l’Oret, Eslida.

Els participants en l’activitat, unes 20 persones, van ajudar a alliberar de pedres les zones on els “cons de calcita” són més aparents i els espais on es troben les formacions més importants, per a fer-les més visibles i accessibles.

Gràcies a la presència i l’equipament del personal de l’ Espeleoclub La vall d’Uixò, l’ Espeleoclub Castelló i el Grup d’Exploració Subterrània de l’Alt Palància, els assistents van poder accedir a través d’un gour circular a un pou que dóna pas a una sala inferior. Aquesta sala és la que presenta els espeleotomes més interessants i després de períodes de precipitacions recull aigua de filtracions, formant un llac temporal en la seua part més baixa.

L’activitat sigué molt completa i els participants quedaren molt satisfets amb l’experiència. Gràcies a tots els clubs que la van fer possible.

09 JUN 21. Proyecto Vialynx. ¿Lince ibérico en la Sierra de Espadán?. ESLIDA.

Desde el grupo de investigación SAIGAS, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, se está llevando a cabo el proyecto ViaLynx, financiado por el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad, mediante el cual se buscan localizaciones que reúnan las condiciones adecuadas para la reintroducción de lince ibérico.
Uno de los espacios que se tiene previsto valorar es La Sierra Espadán, y querríamos hacer conocedores y partícipes a los vecinos de los municipios del Parque Natural, así como ofrecerles la oportunidad de participar como voluntarios a aquellos que lo deseen.


Por este motivo, se ha organizado una charla informativa sobre el proyecto, que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de junio, de 19:00 a 20:30 horas, en el Centro de visitantes del Parque Natural de la Sierra de Espadán, en la calle Francesc Mondragón nº 2, de Eslida.
La sesión podrá seguirse de forma presencial u online, de forma que se pueda mantener un aforo limitado acorde a la situación epidemiológica actual. Rogamos que aquellos que deseen asistir de forma presencial lo comuniquen a: jcardells@uchceu.es , y todo el que así lo desee puede unirse online en cualquier momento clicando en el enlace que os mostramos abajo.

Además, los participantes que así lo deseen podrán recibir una formación básica para poder asistir como voluntarios en el primer censo de conejo, en el marco de éste proyecto, que se realizará en Sierra Espadán.

En caso de estar interesado en el proyecto, pueden solicitar más información y/o colaborar como voluntarios a través del código QR que encontrarán en el cartel adjunto o contactando por email (jcardells@uchceu.es).

Esperamos que el proyecto sea del interés de los vecinos y les esperamos con ilusión.

ENLACE PARA LA CHARLA ONLINE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3795fd23988f44adb146210c75cd7bdb%40thread.tacv2/1621434357099?context=%7b%22Tid%22%3a%2234330eef-31be-4cd1-925e-a790ac722d30%22%2c%22Oid%22%3a%225188f4bf-8e19-443a-b5ef-75d97beae50a%22%7d

Espacio de MUJERES. La crónica.

img_20180325_120043.jpg

Y hecha la ruta…la crónica fotográfica, poniendo el foco en los lugares frecuentados por las mujeres en Higueras y Pavías. A lo mejor es posible un «modelo de desarrollo en el que veamos lo femenino como una cualidad de lo humano, una manera de ser, de vivir y de relacionarnos con nuestro entorno. No podemos cuidar la humanidad sin cuidar la Tierra«. Igual nos compensa poner La Vida en el centro de todo.

Agradecemos el interés de las alcaldesas por acompañarnos el día de la ruta. Y la presencia también de la A.C. Aguanaj (Higueras) y a la A.C. Artea (Pavías)

Continuar leyendo «Espacio de MUJERES. La crónica.»